მთავარი

Lazika Lines LLC შეიქმნა 2012 წელს.


კომპანია სთავაზობს პირდაპირ საკონტეინერო მომსახურებას ოდესა - ფოთი - ოდესა-ს მიმართულებით.გადაზიდვები ხორციელდება ყოველ 2 კვირაში ერთხელ თანამედროვე, 976 TEUs ტევადობის კონტეინერმზიდი გემით. მომავალში გემის შესვლა პორტებში მოხდება კვირაში ერთხელ.

ეს წარმოადგენს კომპლექსურ მომსახურებას, რომელიც მოიცავს საკონტეინერო ტვირთების გადაწყობას ტერმინალებში ოდესისა და ფოთის პორტებში, კონტეინერებისა და ტვირთების და ცარიელი კონტეინერების მიწოდება რკინიგზით და ავტოტრანსპორტით უკრაიანაში, ბელარუსში, ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში, რუსეთში, მოლდოვაში, საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში

ამ ქვეყნებს შორის არსებული საგარეო ვაჭრობის მოცულობების მუდმივი ზრდა ახალ მოთხოვნებს აყენებს ლოგისტიკური გადაწყვეტების წინაშე. აქედან გამომდინარე Lazika Lines LLC სთავაზობს ბაზარს კონტეინეიზაციის ყველა უპირატესობით სარგებლობას, მათ შორის: 

  • მომსახურება განრიგის მიხედვით
  • ტვირთის მფლობელის ლოგისტიკური ხარჯების შემცირება, როგორც ტრანსპორტირების ღირებულების შემცირების, ასევე სასაქონლო მარაგების ოპტიმიზაციის ხარჯზე (საქონლის მცირე პარტიებით და უფრო ხშირი შესყიდვის შესაძლებლობა)
  • პროდუქციის საბოლოო მიმღებამდე ტრანსპორტირების სახეობის შერჩევის ფართო შესაძლებლობა, რაც აადვილებს გასაღების ახალ ბარებზე გასვლას.