მომსახურება

ჩვენი აგენტების, “Sovfraht UUT” - ის და “Wilhelmsen Ships Service” - ის მეშვეობით კონტეინერების მოწოდებასთან დაკავშირებულ კომპლექსური მომსახურების უზრუნველყოფა კარიდან კარამდე, საკუთარი კონოსამენტით

თანამედროვე კონტეინერმზიდის ყოველკვირეული შესცვლა პორტებში

ფლოტი - Mediterranean Shipping Company (MSC) Geneva

საკონტეინერო დანადგარის საჭირო რაოდენობით ხელთარსებობა (20`dc, 40`dc, 40`hc, ასევე მაცივარ - კონტეინერები)

კონტეინერების მოწოდება პორტებამდე და ტვირთის მიმღებებამდე რკინიგზით და ავტოტრანსპორტით

საკონტეინერო ტვირთების გადაწყობა საკუთარ ტერმინალებში


მომსახურების გეოგრაფია

ოდესის და ფოთის საზღვაო პორტების გავლით გადაზიდვების ფართო გეოგრაფია:

 • უკრაინა – საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი
 • ბელორუსი, რუსეთი – უკრაინა– საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი
 • ბალტიის ქვეყნები – უკრაინა – საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი
 • აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები - პოლონეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, რუმინეთი – უკრაინა - საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი
 • შესაძლებელია ტვირთების შემდგომი გადაზიდვა შუა აზიის ქვეყნებამდე და უკანა მიმართულებით

 


 

ჩვენი უპირატესობანი

 • გადაზიდვის სისწრაფე - სატრანზიტო დრო ფოთი - ოდესა შეადგენს 1 დღეს, ოდესა - ფოთი - 4 დღეს
 • პირდაპირი ხელშეკრულებები აგენტებთან და საკონტეინერო ტერმინალებთან
 • მომსახურება განრიგის მიხედვით
 • ტვირთის მფლობელის ლოჯისტიკური ხარჯების შემცირება, რაც გამოწვეულია როგორც გადაზიდვის ღირებულების შემცირებით, ასევე სასაწყობო მარაგების ოპტიმიზაციით, რაც თავის მხრივ ზეგავლენას ახდენს პროდუქციის დასაწყობების და შენახვის ხარჯებზე.
 • პროდუქციის საბოლოო მიმღებამდე ტრანსპორტირების სახეობის შერჩევის ფართო შესაძლებლობა, რაც აადვილებს გასაღების ახალ ბაზრებზე გასვლას
 • მოძრავ შემადგენლობასთან დაკავშირებული მდგომარებიდან დამოუკიდებლობა
 • ტვირთების ფართო ნომენკლატურა

მომსახურების გეოგრაფია

c